O projekte

 

Projekt Nenalet.im je online e-learningový kurz pre študentov a ich pedagógov, ktorý je zameraný na boj proti novodobým hrozbám, šíreniu dezinformácií, falošných správ a nárastu extrémizmu a radikalizmu medzi čoraz mladšou populáciou.

Kurz funguje ako nástroj na dovzdelanie mládeže v problematike extrémizmu a radikalizmu, ktoré priamo súvisia s ochranou ľudských práv a slobôd všetkých menšín. Posilňuje kritické myslenie študentov, pretože práve nekritické preberanie podsúvaných informácií a absencia overovania správ vytvára živnú pôdu pre extrémistov a radikálov.

Aktivity projektu majú vzdelávací charakter. 

Kurz pokrÝVA nasledujúce oblasti:

šírenie dezinformácií

rozvoj kritického myslenia

extrémizmus

PRAVICOVÝ EXTRÉMIZMUS

radikalizmus

Zahranična politika

Máte na nás otázku?

 

Vypíšte tento formulár a my Vás budeme kontaktovať.