Youtube Video

Aktivita

Praktický postup: praktická aktivita, diskusia 

Trvanie: 15 minút

Popis aktivity:

Niekde za okrajom Vášho mesta má byť zorganizovaný v lete pomerne malý, ale kontroverzný festival. Zatiaľ nie je o ňom známe veľa informácií. S určitosťou sa vie, že mesto ho predbežne povolilo. Podľa organizátorov má trvať 5 dní, začne vo štvrtok a skončí v pondelok večer. Zúčastniť sa ho má približne 1000 ľudí, viacerí z nich zo zahraničia. Počet účastníkov sa však môže zmeniť. Plánujú stanovať na lúke za mestom.

Čo je na tomto festivale zaujímavé? Jedná sa o stúpencov hnutia raziaceho myšlienku, že v roku 2027 bude naša planéta zničená. Stretávajú sa každoročne, ale vždy v inom štáte.

Ako začali presakovať na povrch informácie o účastníkoch festivalu, začali sa paralelne objavovať rôzne poplašné správy o zvláštnych rituáloch, zvýšenej miere kriminality, drogách…no viete si to predstaviť! Celé mesto je momentálne rozdelené na viacero táborov, pričom jedna skupina je zásadne proti festivalu a robí všetko pre to, aby bol zrušený.

Rozdeľte sa do piatich skupín a vypracujte za každú skupinu jeden text podľa nasledujúceho zadania.

Následne si všetky vytvorené zadania odprezentujte pred spolužiakmi.

Test

1.Koľko Slovákov malo prístup k internetu v roku 2000?
Všetci
Ešte nebol na Slovensku internet
1 z 10
Len v školách bol internet

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

2.Keďže štandardné média už nie sú jediné média, novinárom sa môžete stať, keď máte...(doplňte)
Počítač a internet
Minimálne 18 rokov
Vzdelanie z odboru žurnalistiky
Rodiča čo tiež píše

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

3.Čo v dezinformačnej terminológií označujeme ako virál?
Špirálu
Príbeh, ktorý sa dobre šíri sociálnymi sieťami
Vírus novej chrípky
Rapovú pesničku

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

4.Čo vlastne označuje pojem dezinformácia?
Demokratickú informáciu
Dobrú pomoc
Pochybnú existenciu
Falošnú správu

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

5.V akom priestore sa najčastejšie stretávame s dezinformáciami?
Knihy a učebnice
Na ulici pri futbale
Neviem asi v obchodoch
Internet a sociálne siete

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

6.Autor dezinformačnej správy neraz nechce šíriť klamstvo ale stačí mu aj, že...
Obviní iných
Mu necháte komentár
Čitateľa zmätie
Jeho článok nik nečíta

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

7.Autor môže samotnú falošnú správu vytvoriť 2 spôsobmi.
Počítačom alebo mobilom
Vedome i nevedome
Dobrovoľne a nasilu
Po slovensky alebo po anglicky

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

8.Poznávacím znamením falošnej správy je neraz jeden hlavný faktor. Aký?
Minimálne 10 odstavcov
Neznámy autor
V článku používa autor minimálne 5 obrázkov
Autor čerpá z hodnoverných zdrojov

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

9.Na aké 2 druhy členíme média?
Mainstreamové média a alternatívne média
Internetové a sociálne
Obsahové a autorské
Protiváhové a váhové média

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

10.Aké je hlavné pravidlo, aby sme zabránili čítaniu a šíreniu dezinformácií?
Neponocuj
Veľa jedz pri čítaní
Verte všetkým zdrojom
Nečítaj len nadpisy

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

Zdielajte kvíz a pochválte sa svetu Vašim výsledkom.

Subscribe to see your results

Dezinformácie

Podarilo sa ti, odpovedať správne na %%score%% otázok z %%total%% všetkých otázok...

%%description%%

%%description%%
Ďakujeme ti, že si s nami došiel/došla až sem. Je dôležité, aby sa mladí ľudia ako ty venovali aj týmto témam.

Načítavam…

Ďalšie informácie

  • Denník N: Príručka pre stredné školy: Klamstvá a konšpirácie   –  dostupné online
  • Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu I.  –  dostupné online
  • Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu II. –  dostupné online
  • Matika.in z. s.: E-learning TrainBrain  –  dostupné online