Youtube Video

Aktivita

Praktický postup: Diskusia ohľadom osobných postojov a názorov.

Trvanie: cca. 30 minút

Popis aktivity:

Prečo sa z mladých ľudí stávajú pravicoví extrémisti?

Rozdeľte svoju triedu na niekoľko menších skupín. Každej skupine rozdajte nasledujúci formulár. Vo formulári je 14 výrokov.

Test

1. Čo vo všeobecnosti odmietajú všetci pravicoví extrémisti?
Ľavákov
Trestnoprávnu zodpovednosť
Rovnoprávnosť všetkých ľudí
Vedecké fakty

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

2. Ako označujeme presvedčenie mnohých pravicových extrémistov, že by mal platiť „zákon džungle“ alebo „Právo silnejšieho“?
Sociálny darvinizmus
Národný socializmus
Brutalizmus
Fašizmus

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

3. Akú formu vládnutia si želajú mnohí pravicoví extrémisti?
Žiadnu, želajú si anarchiu
Demokraciu s rôznymi politickými zoskupeniami, ktoré zastupujú záujmy širokej verejnosti
Autoritatívnu vládu s prvkami diktatúry so silným vodcom a jednou stranou
Systém dvoch strán so silným prezidentským mandátom

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

4. Čo spája všetkých pravicových extrémistov po celom svete?
Nejedia hovädzie mäso
Všetci majú doma výtlačok knihy Adolfa Hitlera – „Mein Kampf“
Veria v nadradenosť „Bielej rasy“
Všetci sa medzi sebou dobre poznajú

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

5. Proti komu sa často obracia extrémistické pravicové násilie?
Migrantom
Židom
Rómom
Všetkým spomínaným skupinám

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

6. Prečo mnohí pravicoví extrémisti popierajú holokaust?
Pretože poznajú dejiny lepšie než poprední svetoví historici
Aby postavili národný socializmus do lepšieho svetla
Pretože sa ich netýkal
Pretože sa hanbia zato, čo národní socialisti spôsobili židovskému obyvateľstvu

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

7. Ako na sociálnych sieťach alebo internete spoznám pravicového extrémistu?
Zdieľa veľa overených informácii zo svetového diania
Pravidelne píše jasne zrozumiteľné, gramaticky správne a nekonfliktné komentáre do diskusii
Zdieľa a píše informácie neoverených webových stránok s tematikou podnecujúcou k nenávisti, alebo so silne negatívnym emočným obsahom
Píše s gramatickými chybami

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

8. Ktoré z týchto politických zoskupení na Slovensku bolo v minulosti zakázaných kvôli šíreniu rasistických a nenávistných prejavov?
Hnutie za demokratické Slovensko - HZDS
Komunistická strana Slovenska - KSS
Slovenská pospolitosť
KDH – Kresťansko-demokratické hnutie

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

9. Čo znamená pojem občianska odvaha?
Postaviť sa za práva iných v rámci humánnych a demokratických hodnôt
Statočnosť – ktorá môže slúžiť aj morálne zlým úmyslom – napr. vojne.
Dobrodružnosť
Žiadna z uvedených

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

10. Čo neplatí pre demokraciu?
Všetci právoplatní občania môžu voliť
Všetci môžu prezentovať svoj názor
Jednotlivec riadi všetko a nie je kontrolovaný
Vládnuca garnitúra podlieha kontrole

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

Zdielajte kvíz a pochválte sa svetu Vašim výsledkom.

Subscribe to see your results

Pravicový extremizmus

Podarilo sa ti, odpovedať správne na %%score%% otázok z %%total%% všetkých otázok...

%%description%%

%%description%%
Ďakujeme ti, že si s nami došiel/došla až sem. Je dôležité, aby sa mladí ľudia ako ty venovali aj týmto témam.

Načítavam…

Ďalšie informácie