Youtube Video

Aktivita

Praktický postup: praktická aktivita, diskusia k pocitom z aktivity

Trvanie: 15 minút

Popis aktivity:

Rozdeľte žiakov do skupín po troch. V skupinke rozdeľte študentov kde dvaja študenti budú toho tretieho chváliť (pozitívne ohovárať). Chválený žiak im bude chrbtom a bude 1 minútu počúvať spolužiakov.

Pred aktivitou to študentom predveďte (Janka má veľmi pekné vlasy a obdivujem ju ako pracuje s počítačom. Je veľmi šikovná v matematike. Je skvelé, že sa tak aktivizuje počas hodín etiky…)

Aktivita – prvé kolo trvá 1 minútu potom študentov vymeňte, aby každý v skupinke bol „pozitívne ohováraný“. Pedagóg sa snaží prechádzať pomedzi študentov a v prípade ak sa nevedia vynájsť im pomáha nájsť milé slová.

Test

1.Koľko ľudí je podľa Vás na Slovensku online?
Asi polovica
Možno okolo 30%
Väčšina mladých a okolo 90%
Všetci?

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

2.Ktoré sú 2 najvyužívanejšie siete v rámci sociálnych sietí na Slovensku, kde môže byť výrazný dosah radikálnych skupín?
Facebook a Instagram
LinkedIn a Twitter
Facebook a Pokec
Pokec a Twitter

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

3.K čomu postupne bude dochádzať ak budeme akceptovať radikalizáciu?
K väčšiemu množstvu rádií na Slovensku
K nárastu extrémizmu
K využívaniu väčšej tolerancie v spoločnosti
K dôvere v právny štát

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

4.Ktorý z týchto znakov je prejav radikalizácie?
Využívanie mobilných telefónov
Zákaz chodenia von
Vytváranie debatných asociácií
Narastajúca nedôvera v štát a demokratické inštitúcie

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

5.Aký stupeň nasleduje po akceptácií radikalizmu?
Vytriezvenie
Žiadny
Použiteľný radikalizmus
Extrémizmus

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

6.Z prieskumov vyplynulo, koho Slováci najviac odsudzujú a majú k nim negatívne tendencie aj keď sa s nimi neraz ani nestretli...
Migranti a Rómovia
Američania a Poliaci
Futbalisti a tenisti
Milovníci motocyklov a áut

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

7.Aká je to výchova mládeže, keď sa uprednostňuje tradičná rodina a rodinné hodnoty?
Praktická výchova
Konzervatívna výchova
Diskusná výchova
Výchova mládeže

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

8.Ktoré z týchto prirovnaní by si považoval za vyhrocovanie a podporovanie radikalizmu?
Mrštný ako mačka
Pomalý ako slimák
Špinavý ako cigáň
Tupý ako motyka

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

9.Ktoré z nasledujúcich tvrdení, môžeme považovať za pozitívne ohováranie?
Neschopný najviac zo všetkých.
Šikovná ako nikto iný.
Zmaľovaná ako kraslica.
Nepoužiteľný v praxi.

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

10.Čo si myslíte koho sa aktuálne Slováci podľa prieskumov najviac obávajú? Aj keď vo veľkej miere neopodstatnene.
Poliakov
Učiteľov
Migrantov
Smetiarov

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

Zdielajte kvíz a pochválte sa svetu Vašim výsledkom.

Subscribe to see your results

Radikalizmus

Podarilo sa ti, odpovedať správne na %%score%% otázok z %%total%% všetkých otázok...

%%description%%

%%description%%
Ďakujeme ti, že si s nami došiel/došla až sem. Je dôležité, aby sa mladí ľudia ako ty venovali aj týmto témam.

Načítavam…

Ďalšie informácie