Youtube Video

Aktivita

Praktický postup: praktická aktivita, diskusia

Trvanie: 20 minút

Popis aktivity:

Triedu rozdeľte na tri skupiny. Všetky tri skupiny plánujú letnú dovolenku v zahraničí. Prvá skupina bude cestovať do Paríža, druhá pôjde do New Yorku a tretia do Pekingu. Požiadajte študentov, aby v skupinách vyhľadali za pomoci internetu odpovede na nasledovné otázky:

Následne porovnajte odpovede na jednotlivé otázky medzi skupinami. Cieľom aktivity je upriamiť pozornosť študentov na výhody, ktoré so sebou prináša voľný pohyb osôb v rámci EÚ. Tieto benefity si často ani neuvedomujeme dokým neplánujeme cestu do krajiny mimo Únie.

Test

1. Ktorá inštitúcia zodpovedá za výkon a tvorbu zahraničnej politiky SR?
Zahraničný výbor Národnej rady SR
Prezident SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Predseda Národnej rady SR

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

2. Kedy Slovensko vstúpilo do EÚ?
V roku 2004
V roku 2009
V roku 1993
V roku 1998

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

3. Ako sa volá zakladajúca zmluva NATO?
Pittsburská dohoda
Budapeštianska deklarácia
Maastrichtská zmluva
Washingtonská zmluva

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

4. Kedy Slovensko vstúpilo do NATO?
V roku 1989
V roku 2004
V roku 2015
V roku 2001

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

5. Kto bol premiérom v čase vstupu SR do EÚ?
Vladimír Mečiar
Mikuláš Dzurinda
Robert Fico
Iveta Radičová

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

6. Čo je hlavným rozhodovacím orgánom NATO?
Parlamentné zhromaždenie
Klub generálov NATO
Vojenský výbor NATO
Severoatlantická rada

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

7. Akým spôsobom sú prijímané rozhodnutia v NATO?
Jednomyseľne
Nadpolovičnou väčšinou
Rozhodujú iba veľké štáty
Dvojtretinovou väčšinou

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

8. Koľko poslancov má Slovensko v Európskom parlamente?
11
14
5
3

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

9. Kedy bol jediný raz aktivovaný článok 5 Washingtonskej zmluvy?
Pri anexii Krymu v roku 2014
Pri vypuknutí pandémie COVID-19
Po teroristických útokoch v USA 11.9. 2001
Po útoku Nemecka na Poľsko v roku 1939

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

10. Ako sa volá najúspešnejšia vojenská aliancia v histórii?
Severoatlantická aliancia
Organizácia spojených národov
Varšavská zmluva
Trojspolok

SPRÁVNE!

NESPRÁVNE!

Zdielajte kvíz a pochválte sa svetu Vašim výsledkom.

Subscribe to see your results

Zahraničná politika

Podarilo sa ti, odpovedať správne na %%score%% otázok z %%total%% všetkých otázok...

%%description%%

%%description%%
Ďakujeme ti, že si s nami došiel/došla až sem. Je dôležité, aby sa mladí ľudia ako ty venovali aj týmto témam.

Načítavam…

Ďalšie informácie

10 najväčších mýtov o našom členstve v NATO – dostupné online
Zabezpeč si vedomosti – dostupné online
Zabezpeč si vedomosti II – dostupné online